Fogels Bryggservice

Arbetar med flytbryggor, samt  fasta konstruktioner av varierande utseende, funktion & användningsområde.

mouse-down-animation

Installationer

Fogels Bryggservice sätter ett stort värde i att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning för sina kunder.
Vid anläggningar av bryggor så är det viktigt att diskutera olika lösningar. 

Tel: 0707-308120
fogelsbryggservice@telia.com

Trä/betong brygga

Förslag på olika trä/betong bryggor.

Helbetong Pontoner

Förslag på olika betong bryggor SF serie 1000.

Katalog Sv Flytblock

Katalog med alla sorters bryggor och tillbehör.

Prislista Sv Flytblock

Prislista på alla produkter år 2022

Badstegar, Lina/Tamp-Superkvalitée

Bästa Kvalitée – Ring eller mejla frågorr.

Svenska Flytblock AB

Vi är återförsäljare av Svenska Flytblock AB

Om Företaget

Jan Fogel

Fogels Bryggservice åtar sig uppdrag  i hela Västra Sverige från norr och ner i södra Sverige, men även inåt landet. Stora eller små projekt för föreningar, kommuner, företag och privatpersoner. Våra projekt är både i havet och insjöar.

Vi installerar allt när det gäller hamnar och bryggor för båtar och allt som behövs för badplatser. Vi har förstås också lättbryggor för privat bruk och allt som behövs för badplatser som t ex badstegar, sviktar, hopptorn mm.

Fogels Bryggservice sätter ett stort värde i att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning för sina kunder.

Vid anläggningar av bryggor så är förutsättningarna olika och det är viktigt att diskutera olika lösningar. Det ena platsen är aldrig den andra lik.

Samtliga tillbehör saluförs naturligtvis också såsom båtbommar och bojar mm.

Fogels Bryggservice saluför och installerar hela Svenska Flytblocks sortiment, samt flytbryggor i trä/betong, helbetong pontoner och vågbrytare från SF Pontona AB (SF Marina AB), som är välkända och ledande företag i branschen.

 

Referensobjekt

Fogels Bryggservice har sin verksamhet huvudsakligen i Västra Sverige från norska gränsen och ner till Skåne. 
Vi gör naturligtvis även arbeten inåt landet. Vi installerar nya bryggor och renoverar båthamnar och badplatser. Se nedan för lite inspiration om vår bredd. Vi har en lång erfarenhet av sjöbyggnationer och kan erbjuda det mesta o bästa i marknaden. Fogels Bryggservice samarbetspartners är de absolut främsta i Sverige så vi har kapacitet att göra allt för att våra kunder skall få bästa resultat till rätt pris.

Fogels Bryggservice finns på Tjörn. Kontor: Ängen 4, 471 97 Rönnäng.
0707-308120
fogelsbryggservice@telia.com