Fogels Bryggservice

Arbetar med flytbryggor, samt  fasta konstruktioner av varierande utseende, funktion & användningsområde.

mouse-down-animation

Installationer

Fogels Bryggservice sätter ett stort värde i att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning för sina kunder.
Vid anläggningar av bryggor så är det viktigt att diskutera olika lösningar. Det ena platsen är aldrig den andra lik.

Trä/betong brygga

Förslag på olika trä/betong bryggor.

Helbetong Pontoner

Förslag på olika betong bryggor SF serie 1000.

Katalog Sv Flytblock

Katalog med alla sorters bryggor och tillbehör.

Prislista Sv Flytblock

Prislista på alla produkter år 2021.

Nya Båtbommar prislista

Se på våra högkvalite båtbommar.

Svenska Flytblock AB

Vi är återförsäljare av Svenska Flytblock AB

Om Företaget

Jan Fogel

Fogels Bryggservice åtar sig uppdrag  i hela Västra Sverige från norr och ner i södra Sverige, men även inåt landet. Stora eller små projekt för föreningar, kommuner, företag och privatpersoner. Våra projekt är både i havet och insjöar.

Vi installerar allt när det gäller hamnar och bryggor för båtar och allt som behövs för badplatser. Vi har förstås också lättbryggor för privat bruk och allt som behövs för badplatser som t ex badstegar, sviktar, hopptorn mm.

Fogels Bryggservice sätter ett stort värde i att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning för sina kunder.

Vid anläggningar av bryggor så är förutsättningarna olika och det är viktigt att diskutera olika lösningar. Det ena platsen är aldrig den andra lik.

Samtliga tillbehör saluförs naturligtvis också såsom båtbommar och bojar mm.

Fogels Bryggservice saluför och installerar hela Svenska Flytblocks sortiment, samt flytbryggor i trä/betong, helbetong pontoner och vågbrytare från SF Pontona AB (SF Marina AB), som är välkända och ledande företag i branschen.

 

Referensobjekt

Fogels Bryggservice åtar sig uppdrag från, i princip, hela Västra Sverige.
Norr till söder & inåt landet. Vi arbetar med små & stora projekt när det gäller hamnar och bryggor för båtar.